PCBA TOOLING SOLPARTS, MATERIALY DO LUTOWANIA Sucha Beskidzka


Serwis Spoiw


Ekologia już od wielu lat stanowi dla nas główne kryterium działania w zakresie rozwoju nowych produktów, zaopatrzenia, działalności wytwórczej i utylizacji odpadów. Jesteśmy świadomi oddziaływania produkcji na środowisko, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, aby nasza oferta uwzględniała względy ekologiczne nie zapominając o ekonomii.

SOLPARTS oferuje usługę odtleniania zgarów. Proces w wyniku, którego tlenki powstałe w maszynach lutujących zamienione zostają w pełnowartościowe spoiwo. Metoda opracowała przy udziale naukowców z AGH jest nowatorskim sposobem recyklingu tlenków spoiw lutowniczych. Kończące się złoża rud cyny oraz wysokie koszty jej przetworzenia czynią recykling alternatywną metodą pozyskania surowców.

Pozyskując spoiwa z tlenków postępujemy zgodnie z Kodeksem Postępowania Przemysłu Elektronicznego (EICC) i gwarantujemy niestosowanie minerałów i pierwiastków pozyskiwanych z terenów konfliktowych.

Firma Solparts zapewnia, że spełnia wszystkie wymogi ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i legitymuje się odpowiednimi zezwoleniami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Serwis Spoiw