PCBA TOOLING SOLPARTS, MATERIALY DO LUTOWANIA Sucha Beskidzka


Sprawdziany kształtu


Specjalizujemy się w projektowaniu i wykonywaniu sprawdzianów kształtu.

Oferujemy zarówno proste sprawdziany służące do wizualnej kontroli kształtu i wymiaru jak również sprawdziany rozbudowane o wszelkiego rodzaju czujniki

Sprawdziany kształtu Sprawdziany kształtu Sprawdziany kształtu Sprawdziany kształtu